I Ogólnopolska Konferencja Młodych Badaczy Ekosystemów Górskich i Polarnych

Studenckie Koło Naukowe Ekologów Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i nauk o ziemi na I Ogólnopolską Konferencję Młodych Badaczy Ekosystemów Górskich i Polarnych. 

Cele konferencji:

  • umożliwienie młodym naukowcom przedstawienia wyników badań z dziedziny nauk przyrodniczych i nauk o ziemi dotyczących ekosystemów górskich i polarnych,
  • ukazanie zróżnicowanej problematyki badawczej związanej ze środowiskiem górskim i środowiskiem obszarów polarnych z pogranicza różnych dziedzin (od biologii, przez geologię, geografię, turystykę, do ochrony środowiska),
  • możliwość wymiany doświadczeń, dyskusji oraz integracji młodych badaczy ekosystemów górskich i polarnych.

Na zgłoszenia Państwa wystąpień oraz abstrakty czekamy do 1 kwietnia 2017 r.

Address

  • Stacja Ekologiczna „Storczyk” Uniwersytetu Wrocławskiego
  • ul. Leśna 10, 58-540 Karpacz