• Dr hab. Piotr Zagórski kierownikiem 40. Wyprawy Polarnej IGF PAN

  Kierownikiem 40 Wyprawy Polarnej IGF PAN do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego został wybrany dr hab. Piotr Zagórski. Gratulujemy! http://hornsund.igf.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Informacja-o-rozstrzygni%C4%99ciu-konkursu-na-Kierownika-40.-Wyprawy-Polarnej-IGF-PAN.pdf

  Continue reading
 • Kompleks ‚Polaricum’ w Chorzowie

  22 listopada 2016 r. w katowickim oddziale Stowarzyszenia Architektów Polskich rozstrzygnięto konkurs na nowy pawilon dla zwierząt polarnych w chorzowskim ZOO. Według projektu kompleks o nazwie „Polaricum” ma zajmować teren 16 hektarów i mają tam zamieszkać zwierzęta z Antarktydy oraz Arktyki. Będzie to pionierskie przedsięwzięcie na skalę europejską nie tylko ze względu na ilość zgromadzonych różnorodnych gatunków zwierząt. Inicjatorzy […]

  Continue reading
 • Nabór kandydatek i kandydatów na uczestników 40. Wyprawy Polarnej IGF PAN do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza nabór kandydatek i kandydatów na UCZESTNIKÓW 40. WYPRAWY POLARNEJ IGF PAN DO POLSKIEJ STACJI POLARNEJ HORNSUND NA SPITSBERGENIE w sezonie 2017/2018. Oferty należy przesyłać na adres polar@igf.edu.pl w terminie nie później niż do dnia 19.12.2016 r.    Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu: pdf.

  Continue reading
 • Dr Małgorzata Korczak-Abshire przewodniczącą grupy roboczej CCAMLR

  Źródło: https://www.facebook.com/arctowski/ W zeszłym tygodniu na spotkaniu Komisji ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR) w Hobart (Tasmania, Australia) podjęto decyzję o ustanowieniu Morskiego Obszaru Chronionego na Morzu Rossa. Jest to największy morski obszar chroniony. Podczas posiedzenia w Hobart, Komitet jednogłośnie wybrał na przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Monitoringu Ekosystemu i Zarządzania, po raz pierwszy przedstawiciela z […]

  Continue reading
 • INTERACT Transnational Access – program znów rusza!

  Uruchomiona została druga edycja programu udostępniania miejsc w arktycznych stacjach naukowych INTERACT Transnational Access.  Termin składania aplikacji upływa 18 grudnia 2016.  Szczegółowe informacje o programie, stacjach biorących w nim udział oraz procedurze konkursowej dostępne są pod adresem: http://www.eu-interact.org/topmenu/news/nyhet/article/interact-transnational-access-call-is-open-154/.

  Continue reading

© Polskie Konsorcjum Polarne / Polish Polar Consortium