• ‘Taking the next step in Svalbard snow research’, 1-4 września 2015 r.

  W celu konsolidacji działań młodych naukowców – specjalistów z zakresu fizyki, chemii, mikrobiologii, glacjologii – badających pokrywę śnieżną na Svalbardzie oraz mając na uwadze, iż śnieg stanowi główny łącznik pomiędzy powierzchnią Ziemi i atmosferą posiadając trzy ważne właściwości: wysoki współczynnik odbicia (albedo), wysoką izolację termiczną (niska przewodność cieplna) oraz wysoką migrację związków chemicznych z atmosfery. […]

  Continue reading
 • Konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Biologii Antarktyki Instutu Biochemii i Biofizyki PAN

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Biologii Antarktyki IBB PAN. Termin składania zgłoszeń: 15.10.2015 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej IBB PAN (www; pdf).   

  Continue reading
 • Arctic Science Summit Week 2015

  Doroczny kongres Arctic Science Summit Week w tym roku odbywał się w dniach 23-30 kwietnia, w Toyamie (Japonia). Został zorganizowany przez International Arctic Science Committee (IASC) oraz Science Council of Japan, przy wsparciu wielu innych partnerów międzynarodowych. To interdyscyplinarne zgromadzenie naukowców, polityków, menadżerów nauki, rdzennej ludności Arktyki i innych zainteresowanych w rozwojem, wyznaczaniem priorytetów i koordynacją badań Arktyki, zgromadziło […]

  Continue reading
 • Rozbudowa strony PKPol

  Strona internetowa Polskiego Konsorcjum Polarnego przechodzi obecnie gruntowną rozbudowę. Nowa odsłona będzie bogatsza w informacje i bardziej przejrzysta. Zapraszamy!

  Continue reading
 • Promocja PKPol na Bałtyckim Festiwalu Nauki

  W dniach 19 – 24 maja br. w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki została w sali wystawowej Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni zaprezentowana została wystawa pt . „Polskie osiągnięcia naukowe w rejonie Arktyki i Antarktyki”. Prezentację problematyki polarnej stanowiły plansze instytucji naukowych działających w ramach Polskiego Konsorcjum Polarnego prezentowane  na sympozjum ASSW w Krakowie […]

  Continue reading

© Polskie Konsorcjum Polarne / Polish Polar Consortium