• Seminarium „Cele i narzędzia polskiej polityki arktycznej” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

  W dniu 26 marca br. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu celów i narzędzi polskiej polityki arktycznej. Organizatorzy realizując seminaryjną formułę posiedzenia zaprosili przedstawicieli administracji publicznej, parlamentarzystów, ambasadorów, dziennikarzy oraz ekspertów z różnych dziedzin zajmujących się problematyką polarną. Główne omawiane zagadnienia dotyczyły polskiego zaangażowania w Arktyce i wynikających z […]

  Continue reading
 • PKPol współorganizuje workshop

  Polskie Konsorcjum Polarne zostało współorganizatorem workshopu “The next step in Svalbard snow research” finansowany przez Svalbard Science Forum. Spotkanie odbędzie się w dniach 1-4 września br. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ.

  Continue reading
 • II posiedzenie Rady PKPol – podsumowanie

  Podczas II posiedzenia Rady Polskiego Konsorcjum Polarnego w dn. 27.02.2015 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu: przyjęto program działań Polskiego Konsorcjum Polarnego (PKPol) na rok 2015 zainicjowano prace nad strukturą baz danych polarnych PKPol, powołano grupę roboczą ds. baz danych. przedyskutowano koncepcję Narodowego Programu Badań Polarnych, w którego opracowanie zaangażowane będą: […]

  Continue reading
 • Inauguracja działalności

  Dnia 21 października 2014 r. Polskie Konsorcjum Polarne (PKPol) rozpoczęło swoją działalność plenarnym posiedzeniem Rady i wyborem władz. Przewodniczącą PKPol na najbliższe 4 lata została wybrana mgr Agnieszka Kruszewska, wicedyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, funkcje Zastępców objęli prof. UG dr hab. Leszek Łęczyński (Uniwersytet Gdański) oraz prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński […]

  Continue reading

© Polskie Konsorcjum Polarne / Polish Polar Consortium