Uniwersytet Jagielloński Jagiellonian University in Kraków Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Institute of Oceanology, PAS, Sopot
 Uniwersytet Śląski University of Silesia in Katowice – Lider PKPol Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie Institute of Geological Sciences, PAS, Warsaw
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Adam Mickiewicz University, Poznań Akademia Morska w Gdyni Gdynia Maritime University
 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Maria Curie-Skłodowska University, Lublin Państwowy Instytut Geologiczny PAN w Warszawi Polish Geological Institute, National Research Institute
 Uniwersytet Gdański w Gdańsku University of Gdańsk Politechnika Gdańska w Gdańsku Gdańsk University of Technology
 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Jan Kochanowski University in Kielce Uniwersytet Łódzki w Łodzi  University of Łódź
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nicolaus Copernicus University in Toruń Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Institute of Biochemistry and Biophysics, PAS, Warsaw
 Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu University of Wrocław Politechnika Warszawska w Warszawie Warsaw University of Technology
 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie Institute of Geophysics, PAS, Warsaw Politechnika Warszawska w Warszawie  Institute of Paleobiology, PAS, Warsaw