25 rocznica podpisania Protokołu Madryckiego do Traktatu Antarktycznego

Dnia 4 października minęło 25 lat od podpisania Protokołu o Ochronie Środowiska, zwanego Protokołem Madryckim (The Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty), poświęconego ochronie środowiska przyrodniczego Antarktyki.

Protokół o Ochronie Środowiska wraz z aneksami jest uzupełnieniem do Układu Antarktycznego, a podpisany został w Madrycie 4 października 1991 roku. Zakłada traktowanie obszaru Antarktyki jako „naturalnego rezerwatu, poświęconego pokojowi i nauce”. Protokół ustala też i precyzuje obowiązujące zasady odnosząc się do działalności człowieka w Antarktyce i narzuca priorytet dla badań naukowych. Artykuł 7 Protokołu zabrania podejmowania jakiejkolwiek aktywności (za wyjątkiem naukowej) zmierzającej do eksploatacji zasobów mineralnych. Do roku 2048 dopuszcza się modyfikowanie Protokołu jedynie za zgodą wszystkich państw Układu Antarktycznego. Zakaz wykorzystywania zasobów mineralnych nie może być anulowany dopóki utrzymany jest w mocy istniejące w tej sprawie porozumienie prawne.

Protokół uzupełniają dwa dodatkowe porozumienia w ramach Układu Antarktycznego.

• Konwencja o Ochronie Fok Antarktycznych * (CCAS), podpisana 1 czerwca 1972 r. w Londynie, ratyfikowana 11 marca 1978 r.
• Konwencja o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki * (CCAMLR), podpisana 20 maja 1980 r. w Camberze, ratyfikowana 7 kwietnia 1982 r.
• Ponad to istnieje ponad 30 ustaleń (rekomendacji) przyjętych na Konsultatywnych Spotkaniach Układu Antarktycznego (ATCM).
Pełna treść protokołu dostępna jest pod adresem: http://www.ats.aq/e/ep.htm

Comments are closed.