Arctic Circle 2015 – sprawozdanie prof. Wiesława Ziai

W dniach 16-18 października 2015 odbył się w Rejkiawiku trzeci doroczny kongres Arctic Circle, który zgromadził ponad 1500 uczestników z prawie 50 krajów (następne są już zaplanowane w latach 2016, 2017 i 2018, także trzydniowe, także w październiku). Konferencje te, o profilu polityczno-naukowo-biznesowym, zwołuje organizacja non profit o tej samej nazwie,   założona i kierowana przez Prezydenta Islandii Olafura Ragnara Grimssona, który był bardzo aktywnym uczestnikiem tegorocznego kongresu przez cały czas jego trwania.

Kongresy Arctic Circle mają na celu ułatwianie dialogu między liderami i ekspertami politycznymi oraz biznesowymi, naukowcami, przedstawicielami autochtonów i innymi grupami międzynarodowymi zainteresowanymi Arktyką (oprócz kongresów w Rejkiawiku Arctic Circle organizuje mniejsze, specjalistyczne spotkania w innych państwach, nie tylko tych będących członkami Rady Arktycznej).

Arctic Circle 2015 był największym międzynarodowym zgromadzeniem poświęconym Arktyce. Obrady przeprowadzono w 22 sesjach plenarnych, które zajęły większość czasu, oraz 68 popołudniowych sesjach równoległych, nie licząc innych imprez, jak promocje projektów, publikacji czy innych produktów, albo przyjęcia towarzyskie. Wystąpiło około 300 referentów (nie licząc współautorów znacznej części wystąpień). Wśród nich głowy państw, oprócz Prezydenta Grimssona Książę Monako Albert II i Prezydent Francji Francois Hollande.

Wśród sesji plenarnych wyróżniały się krajowe – poświęcone arktycznym osiągnięciom i projektom poszczególnych państw lub regionów autonomicznych (Chiny, Niemcy, Grenlandia, Japonia, Brazylia, Rosja, Wyspy Owcze, Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania). Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się sesje poświęcone aktywności organizacji międzynarodowych, w tym – skromna na tle innych – sesja EU Arctic Policy and the Joint Research Centre’s Support, na którą złożyły się zaledwie dwa referaty pracownic centralnych instytucji UE: Dearbhly Doyle i Elisabetty Vignati. Bardziej interesująca była sesja równoległa (do innych) zorganizowana przez EU-PolarNet oraz European Polar Board pod tytułem What Can Arctic Stakeholders and Researchers Learn from Each Other?, na której wygłoszono cztery referaty (w tym prezentację promującą Polskie Konsorcjum Polarne, jedyny polski referat na kongresie), a głos zabrało m.in. pięciu panelistów.

Nie sposób nie docenić mnóstwa informacji, zwłaszcza o przedsięwzięciach będących właśnie w toku, podanych na tych sesjach, a niedostępnych gdzie indziej. Co więcej, brak choćby streszczeń ogromnej większości wystąpień powoduje, że nie sposób uzyskać te informacje inaczej niż przez bezpośrednie uczestnictwo w obradach. Konferencja była mocno dofinansowana przez organizatorów, wpisowe było relatywnie bardzo niskie (75 euro).

Z imprez towarzyszących bardzo interesująca była promocja ksiązki INTERACT Stories of Arctic Science, wydanej przez Terry’ego Callaghana i Hennele Savela jako rezultat wciąż trwającego projektu INTERACT Transitional Access, zawierającej bogato ilustrowane, zwięzłe, popularno naukowe syntezy wyników badań 138 naukowców z 17 krajów.

Na Arctic Circle 2015 przyjechało z Polski zaledwie troje uczestników (oprócz sprawozdawcy profesor Piotr Głowacki i Grażyna Dziurla z Instytutu Geofizyki PAN). Odnalazł nas i pomagał swoimi informacjami pan Lech Mastalerz, Kierownik Ambasady RP w Islandii. Rozpatrywaliśmy możliwość zorganizowania polskiej sesji na jednym z kongresów w przyszłości, co niewątpliwie wzmocniłoby pozycję Polski w Arktyce, a co jest niemożliwe bez zaangażowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych (tym razem byliśmy prawdopodobnie jedyną reprezentacją bez przedstawiciela krajowego ministerstwa spraw zagranicznych lub innego resortu).

Podsumowując, Arctic Circle stanowi bardzo ważne forum prezentacji projektów zarówno naukowych, jak i polityczno-biznesowych. Dlatego przedstawiciele najważniejszych polskich instytucji naukowych (prowadzących badania w Arktyce) i politycznych powinni być na nim szerzej obecni.

Kraków, 25 października 2015

Wiesław Ziaja
Wiceprzewodniczący PKPol

Comments are closed.