Arctic Science Summit Week 2015

Doroczny kongres Arctic Science Summit Week w tym roku odbywał się w dniach 23-30 kwietnia, w Toyamie (Japonia). Został zorganizowany przez International Arctic Science Committee (IASC) oraz Science Council of Japan, przy wsparciu wielu innych partnerów międzynarodowych.

IMG_1141 (1024x683)

Polscy uczestnicy ASSW 2015 (fot. z archiwum W. Ziai)

To interdyscyplinarne zgromadzenie naukowców, polityków, menadżerów nauki, rdzennej ludności Arktyki i innych zainteresowanych w rozwojem, wyznaczaniem priorytetów i koordynacją badań Arktyki, zgromadziło około 700 osób z 27 krajów, w tym aż 24 osoby z Polski. 

P1050175 (769x1024)

Pracownicy Sekretariatu PKPol na ASSW 2015 (fot. M. Błaszczyk)

W ramach ASSW 2015 odbyły się:

  • The fourth International  Symposium on the Arctic Research (ISAR-4) “Rapid change of the Arctic climate system and its global influence”
  • The Third International Conference on the Arctic Research Planning (ICARP III). Organizatorzy ICARP III poprowadzili 29 sesji pogrupowanych w bloki tematyczne. Do wyboru uczestników konferencji było 7 równoległych sesji.
  • Posiedzenie Rady IASC
  • Posiedzenia Grup Roboczych IASC
  • szereg spotkań grup roboczych i instytucji
    IMG_2245 (1024x768)

    Posiedzenie IASC Council (fot. M. Lisowska)

Podsumowaniem Kongresu jest dokument ASSW 2015 Toyama Conference Statement: INTEGRATING ARCTIC RESEARCH: A ROADMAP FOR THE FUTURE.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kongresu: www.assw2015.org.

Raport prezentowany przez mgr E.Majchrowską na zebraniu Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w dn. 2.06 br.: znaczek-pdf-download

Comments are closed.