ASSW 2017, Praga, Czechy

 

THE ARCTIC SCIENCE SUMMIT WEEK 2017, 31 marca – 7 kwietnia, Praga, Czechy

 

Ponad 700 badaczy Arktyki z całego świata, w tym około 60-ciu Polaków zebrało się na dorocznym kongresie the Arctic Science Summit Week 2017 w Pradze (Czechy).
W 28 naukowych sesjach tematycznych wygłoszono:

  • 267 referatów (w tym 25 wygłoszonych przez reprezentantów z Polski)
  • 222 postery (w tym 42 zaprezentowanych przez Polaków)

W trakcie posiedzenia Rady International Arctic Science Committee (IASC Council) podpisano porozumienie o współpracy, w którym Polska, reprezentowana przez Centrum Studiów Polarnych, zobowiązała się do współtworzenia sekretariatu IASC do końca 2018 roku.

Ważnym wydarzeniem był wykład plenarny Przewodniczącego Centrum Studiów Polarnych, prof. Jacka Jani, pt. Still Mysterious Svalbard Glaciers (Their Evolution and Environmental Impact).


Polska reprezentacja na ASSW 2017. Foto: P. Łepkowski

 

Szczegółowy raport – wkrótce!

Comments are closed.