Konkurs: Young Researcher Innovation Award in Cryosphere Science and Mountain Areas

The Complutense University of Madrid we współpracy z czasopismem naukowym Cuadernos de Investigación Geográfica ogłasza konkurs:
„Young Researcher Innovation Award in Cryosphere Science and Mountain Areas”.
Młodzi badacze proszeni są o przedstawienie oryginalnych niepublikowanych artykułów badawczych z zakresu badań górskich i polarnych.
Poszukiwane są prace o innowacyjnym podejściu np. metodycznym oraz przełomowe pomysły, które otwierają nowe perspektywy badawcze.
Wybrane i nagrodzone prace zostaną opublikowane w dwóch specjalnych wydaniach czasopisma „Cuadernos de Investigación Geográfica” w 2019.
Termin nadsyłania artykułów: 1 września 2018 r.
Dalsze informacje dostępne są w załączniku oraz na stronie www: http://www.ucm.es/gfam//young-researchers-award
Manuskrypty powinny być wysłane na adres: youngresearch@ucm.es

Comments are closed.