Drony na Svalbardzie – ZASADY

Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem dotyczących zasad używania dronów na Svalbardzie, przygotowanym przez Sebastiana Sikorę z UNIS. 


Szanowni Państwo, 

Niewielkie latające kamery, często nazywane dronami, pozwalają nam zmienić punkt widzenia otaczającego nas środowiska. Ich stosowanie jest coraz powszechniejsze – również na Svalbardzie. Zdają sobie z tego sprawę lokalni przedstawiciele organów państwowych Norwegii i coraz większą uwagę zwracają na ten problem. Poniżej postaram się przybliżyć podstawowe zagadnienia związane z legalnym stosowaniem dronów na Svalbardzie (czyli w Norwegii).

Najważniejsza zasada, jaka obowiązuje, to pełna odpowiedzialność za ewentualne szkody czy problemy spowodowane operowanym dronem.

Każdy może używać dronów. Jeśli jest to robione w kategoriach hobby, rekreacji lub sportu (w przypadku tej ostatniej grupy należy być zrzeszonym w klubie sportowym), obowiązują następujące zasady:

 • dron może latać nie wyżej niż 120 m nad poziomem morza lub gruntu,
 • dron nie powinien być używany  w odległości mniejszej niż:
  • 150 m od ludzi i budynków,
  • 5 km od lotniska
 • dron musi być w zasięgu wzroku (VLOS – Visual Line of Sight),
 • zawsze respektuj prawo do prywatności (niektórzy „lokalsi” są bardzo przewrażliwieni na tym punkcie i natychmiast zadzwonią na policję jeśli ktoś lata im nad głową dronem),
 • nie wolno stosować dronów na obszarach chronionych,
 • nie wolno przeszkadzać zwierzętom (nawet niedźwiedziom!).

Reguły te można znaleźć na stronie:  https://luftfartstilsynet.no/droner/hobbydrone/dronelek/

Jeśli dron czyli RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) jest wykorzystywany w trakcie badan terenowych do gromadzenia informacji o środowisku, wówczas takie działanie jest klasyfikowane jako komercyjne użycie RPAS. W takim przypadku musimy być operatorem kategorii RO1, RO2 lub RO3.

Zdobycie kategorii RO1 jest bardzo proste – wystarczy zadeklarowanie, że jest się operatorem tej kategorii i przesłanie stosownego formularza do Luftfartstilsynet (wersja anglojezyczna: https://luftfartstilsynet.no/globalassets/dokumenter/skjema/dronerpas/nf-1114e-declaration-form-ro1.pdf

Należy jednak pamiętać, że zadeklarowanie się jako operator kategorii RO1 nie zwalnia nas z przestrzegania przepisów prawa.

Regulacje te można znaleźć pod linkiem: https://luftfartstilsynet.no/en/drones/commercial-use-of-drones/about-dronesrpas/regulations-of-drones/  (to ich skrócona, anglojęzyczna wersja). 

Należy tez pamiętać, ze Luftfartstilsyn może przeprowadzić kontrolę wykorzystania uprawnień, jakie uzyskaliśmy w ramach RO1. Kosztami kontroli zostanie obciążona osoba posiadająca uprawnienia. Należy mieć przygotowaną całą wymaganą dokumentację.

W ramach tej kategorii są pewne ograniczeniatakie same, jak w przypadku hobby dronów oraz:

 • operować dronem można tylko w ciagu dnia (przy czym definiowany jest on jako kąt depresji środka tarczy słonecznej nie większy niż 6 stopni poniżej horyzontu),
 • maksymalna waga RPAS to 2,5 kg, prędkość 60 węzłów,
 • maksymalna wysokość to 120 m,
 • upoważnia do realizowania operacji typu VLOS,
 • upoważnia do realizowania operacji poza zasięgiem wzroku (BLOS – beyond visual line of sight), ale tylko dronami do 250 g i do wysokości 50 m nad powierzchnią morza lub gruntu,
 • należy posiadać stosowne ubezpieczenie OC. 

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: 

sebastian.sikora@unis.no 


Źródło zdjęcia: Capricorn4049 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38649601

Comments are closed.