II posiedzenie Rady PKPol – podsumowanie

Podczas II posiedzenia Rady Polskiego Konsorcjum Polarnego w dn. 27.02.2015 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu:

  • przyjęto program działań Polskiego Konsorcjum Polarnego (PKPol) na rok 2015
  • zainicjowano prace nad strukturą baz danych polarnych PKPol, powołano grupę roboczą ds. baz danych.
  • przedyskutowano koncepcję Narodowego Programu Badań Polarnych, w którego opracowanie zaangażowane będą: PKPol, Komitet Badań Polarnych PAN oraz szerokie grono ekspertów. Zatwierdzono wstępny skład zespołu, który będzie koordynował prace nad Programem.
  • przyjęto budżet na rok 2015.

 

Comments are closed.