Inauguracja Centrum Badań Polarnych na UMK

Dnia 1 kwietnia 2017 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika rozpoczyna swoje funkcjonowanie Centrum Badań Polarnych,  (nazwa w języku angielskim: Polar Research Center), będące jednostką organizacyjną Wydziału Nauk o Ziemi.

Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz organizatorskiej w zakresie prowadzenia badań naukowych w regionach polarnych (Arktyka i Antarktyka) i obszarach współcześnie zlodowaconych; współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych i działań edukacyjnych w regionach polarnych; stworzenie warunków do pozyskiwania interdyscyplinarnych projektów badawczych związanych z regionami polarnymi; promocja wiedzy o regionach polarnych. 

 

 

Comments are closed.