Interdisciplinary Polar Studies in Svalbard (IPSiS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, 18-24 września 2015

Foto: Bartek Luks

W dniach 18-24 września w Longyearbyen oraz w Hornsundzie na Spitsbergenie odbyły się warsztaty i konferencja naukowa pod wspólnym tytułem „Interdisciplinary Polar Studies in Svalbard (IPSiS) Meeting”, którego głównymi organizatorami były Centrum Studiów Polarnych oraz University Centre in Svalbard (UNIS). Spotkanie otrzymało dofinansowanie z Research Council of Norway w ramach programu Svalbard Strategic Grants, koordynowanego przez Svalbard Science Forum. Konferencyjna część IPSiS Meeting miałą miejsce na UNIS.

Foto: Jacek Jania

W spotkaniu, skierowanym głównie do młodych naukowców, uczestniczyło 69 osób z 10 krajów, w tym 45 uczestników – doktorantów i młodych doktorów, 11 zaproszonych prelegentów, którzy wygłosili wykłady plenarne, a także członkowie Rady Naukowej Centrum Studiów Polarnych. Podczas czterech sesji tematycznych (Atmosphere Physics and Physical Oceanography; Earth Sciences; Terrestrial Ecology and Environmental Chemistry/ Pollution; Marine Ecology and Human Activity in the Arctic) wygłoszonych zostało w sumie 45 wystąpień.

Wielodziedzinowe warsztaty dla młodych naukowców, z których jeden odbył się w okolicach Longyearbyen, a drugi w Hornsundzie, prowadziło w sumie 10 specjalistów reprezentujących różne dyscypliny.

Foto: Kacper Wojtysiak

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania IPSiS, wraz planem sesji i warsztatów oraz abstraktami wystąpień, dostępne są pod adresem: http://www.polarknow.us.edu.pl/ipsis-meeting/.

Comments are closed.