MSZ informuje o rozpoczęciu konsultacji międzyresortowych projektu dokumentu rządowego „Polska Polityka Polarna”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje:

„Projekt dokumentu rządowego „Polska Polityka Polarna. Od ekspedycji z przeszłości ku wyzwaniom przyszłości”, który zostaje przedstawiony w ramach konsultacji międzyresortowych, to ambitna próba określenia długofalowych celów i założeń polskiej polityki polarnej wobec Arktyki i Antarktyki, w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem. Jest to też pierwsze opracowanie o takim charakterze od lat, które adresowane jest do szerokiego grona odbiorców, także spoza administracji publicznej.

Tekst projektu dostępny jest tutaj.”

Źródło: https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/bip/ogloszenia_bip/msz_informuje_o_rozpoczeciu_konsultacji_miedzyresortowych_projektu_dokumentu_rzadowego__polska_polityka_polarna#.

Comments are closed.