Podsumowanie konferencji „Societal relevance of Polar Research” (Sopot, 27-28.11.2018)

Źródło: https://iasc.info/outreach/news-archive/495-societal-relevance-of-polar-research-conference-and-workshops-in-sopot-poland

W dniach 27-28. listopada odbyła się w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie mini-konferencja „Societal relevance of Polar Research”, koordynowana przez prof. Jana Marcina Węsławskiego (IO PAN) oraz dr. hab. Michała Łuszczuka (UMCS/KBP PAN) przy wsparciu Prof. T. Zielińskiego i dr M. Łąckiej (IO PAN) .

Uczestniczyły w niej 33 osoby z Polski, Niemiec, Norwegii, Czech, Litwy, Rosji i Holandii, reprezentujące nie tylko środowisko naukowe. Planowane jest opublikowanie artykułu i  przygotowanie wniosku grantowego na podstawie wniosków wypływających z konferencji.

Projekt wsparty został przez Centrum Studiów Polarnych KNOW, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz International Arcitc Science Committee (IASC).

Materiały z konferencji, w tym prezentacje uczestników, dostępne są na stronie internetowej: https://www.iopan.pl/projects/Societal/index.html.

Raport na stronie IASC dostępny jest pod adresem: https://iasc.info/outreach/news-archive/495-societal-relevance-of-polar-research-conference-and-workshops-in-sopot-poland

Comments are closed.