Polscy polarnicy uhonorowani odznaką „Bene Merito”

Dnia 26 października 15 uczonych związanych z badaniami polarmyni zostało uhonorowanych odznaczeniem „Bene Merito”. Zostało ono ustanowione w 2009 roku i przyznawane jest przez ministra spraw zagranicznych w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MSZ.

Comments are closed.