Polska w elitarnym klubie państw zaproszonych na spotkanie w Białym Domu dotyczące badań Arktyki

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/ 
W pierwszą rocznicę historycznej wizyty prezydenta Obamy na Alasce Biały Dom organizuje konferencję na wysokim szczeblu (White House Arctic Science Ministerial) poświęconą badaniom naukowym w Arktyce, w której Polskę reprezentować będzie wiceminister nauki, prof. Teresa Czerwińska.

Na zaproszenie dr. Johna Holdrena, dyrektora Biura ds. Polityki Naukowej i Technologicznej w Białym Domu, do Waszyngtonu przyjadą m.in. ministrowie nauki, doradcy naukowi rządów, przedstawiciele państw członkowskich i obserwatorów Rady Arktycznej,  a także liderzy organizacji zrzeszających arktyczną ludność rdzenną.

Spotkanie odbędzie się 28 września w Białym Domu. Obrady będą toczyć się w następujących czterech grupach tematycznych:

  • znaczenie arktycznych badań naukowych w skali regionalnej i globalnej;
  • rozwijanie i integracja obserwacji naukowych w Arktyce, a także dzielenie się ich wynikami;
  • wykorzystanie rezultatów badań naukowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych Arktyki, a także w kształtowaniu strategii globalnych w odpowiedzi na zmiany klimatu;
  • znaczenie badań polarnych w rozwoju edukacji w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynierii, techniki i matematyki oraz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego w procesy badawcze.

Konferencja posłuży również podsumowaniu działań prowadzonych przez obecną administrację amerykańską na rzecz zrównoważonego rozwoju Arktyki i ścisłej współpracy z zamieszkującymi ją społecznościami oraz podkreśleniu roli dyplomacji naukowej w tej części świata.

Rezultatem konferencji będzie wspólne stanowisko państw uczestniczących, zaopatrzone w załącznik proponowanych konkretnych działań na rzecz międzynarodowych inicjatyw badawczych w rejonie Arktyki. Polska została zaproszona do grona państw odpowiedzialnych za prowadzenie ważnych programów edukacyjnych, promujących nauki przyrodnicze poprzez rozwijanie zainteresowania uczniów i studentów badaniami polarnymi. Dokument zostanie opublikowany na stronie Białego Domu w dniu konferencji.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w aktualnościach serwisu internetowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polska-w-elitarnym-klubie-panstw-zaproszonych-na-spotkanie-w-bialym-domu.html

Informacja na stronie internetowej Białego Domu: https://www.whitehouse.gov/blog/2016/05/13/white-house-arctic-science-ministerial-september-28-2016

Comments are closed.