Posiedzenie Rady PKPol, Uniwersytet Śląski, 16 stycznia

W ubiegły poniedziałek, 16 stycznia, na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbyło się V posiedzenie Rady Polskiego Konsorcjum Polarnego.

Zebranych powitał Dziekan WNoZ UŚ, dr hab.prof.UŚ Leszek Marynowski.

W trakcie posiedzenia przyjęto sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za rok 2016, a następnie przedyskutowano i zatwierdzono plany na najbliższy rok. Przewidują one m. in. zakończenie prac nad Narodowym Programem Badań Polarnych, start pilotażowej wersji bazy metadanych polarnych, a także współorganizację polskiej sesji podczas kongresu Arctic Circle Assembly 2017.

 

Od lewej: Dziekan WNoZ UŚ prof. Leszek Marynowski, prof. Wiesław Ziaja (UŚ), Przewodnicząca Agnieszka Kruszewska (IBB PAN), prof. Leszek Łęczyński (UG), prof. Jacek Jania (UŚ). Fot. P. Łepkowski

Podsumowanie działalności w roku 2016 – referuje Przewodnicząca Agnieszka Kruszewska. Fot. P. Łepkowski

Od lewej: prof. Jacek Jania (UŚ), dr Maja Lisowska, mgr Elżbieta Łepkowska (Sekretariat PKPol), dr Łukasz Małarzewski (UŚ) Fot. P. Łepkowski

Comments are closed.