Promocja PKPol na Bałtyckim Festiwalu Nauki

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

fot. L. Łęczyński

W dniach 19 – 24 maja br. w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki została w sali wystawowej Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni zaprezentowana została wystawa pt .Polskie osiągnięcia naukowe w rejonie Arktyki i Antarktyki”. Prezentację problematyki polarnej stanowiły plansze instytucji naukowych działających w ramach Polskiego Konsorcjum Polarnego prezentowane  na sympozjum ASSW w Krakowie w roku 2013. Wystawa została przygotowana przez studentów Centrum Studiów Polarnych KNOW mgr Magdalenę Gwizdałę, mgr Katarzynę Dudzisz, mgr Mariusza Burzyńskiego oraz studentkę Kingę Marks z UG.
Wystawa była uzupełnieniem wykładu prof. UG, dr hab. Leszka Łęczyńskiego pt. „ Polskie Konsorcjum Polarne – nowe możliwości współpracy badawczej w Arktyce i Antarktyce”. Ponadto, doktorantka CSP KNOW mgr Magdalena Gwizdała wygłosiła prezentację pt. „Centrum Studiów Polarnych KNOW nową formą realizacji badań dla młodych naukowców”.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

fot. M. Gwizdała

W trakcie prezentacji wystawy z problematyką prowadzenia badań polarnych zapoznało się wielu nauczycieli oraz uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Wystawą interesowali się również studenci Uniwersytetu Gdańskiego. Prezentacja uzupełniana była wypowiedziami doktorantów na temat logistyki prac terenowych, warunków środowiskowych obszarów polarnych, zagrożeń związanych z niedźwiedziami polarnymi.

Informację opracował:
Wiceprzewodniczący PKPol
Leszek Łęczyński

Comments are closed.