Relacja – spotkanie w sprawie strategii polskich badań polarnych, IGF PAN, Warszawa, 15 marca 2017

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania przygotowaną przez Zastępcę Przewodniczącego PKPol, prof. Leszka Łęczyńskiego

W dniu 15 marca br. w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące strategii polskich badań polarnych. W obradach wśród zaproszonych gości uczestniczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Dyrektor Departamentu Prawno – Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Misztal oraz Zastępca Dyrektora ds. Krajowych Punktów Kontaktowych Programów Badawczych Unii Europejskiej Sebastian Serwiak. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Polskiego Konsorcjum Polarnego oraz Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk.

Przewodnicząca Polskiego Konsorcjum Polarnego Agnieszka Kruszewska zaprezentowała dokument „Polska Strategia dla Badań Polarnych na lata 2017 – 2027”. W dalszej części obrad prezentacje dotyczące działalności Polskich Stacji Polarnych na Spitsbergenie i Antarktydzie wygłosili dr hab. Piotr Głowacki prof. PAN (Instytut Geofizyki PAN) oraz dr hab. Robert Bialik (Instytut Biofizyki i Biochemii PAN). Kolejny referat wygłoszony przez dr hab. Waldemara Walczowskiego prof. PAN (Instytut Oceanologii PAN) dotyczył wykorzystania statku „Oceania” do badań w Arktyce oraz dr Agata Goździk przedstawiła polskie doświadczenia dotyczące edukacji polarnej.

Podsumowaniem spotkania była merytoryczna dyskusja pana Ministra Łukasza Szumowskiego odnosząca się do aktualnych problemów środowiska badaczy polarnych. Poruszono również temat roli stacji polarnych w polityce Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wsparcia badań polarnych ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Comments are closed.