Seminarium „Cele i narzędzia polskiej polityki arktycznej” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

W dniu 26 marca br. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu celów i narzędzi polskiej polityki arktycznej. Organizatorzy realizując seminaryjną formułę posiedzenia zaprosili przedstawicieli administracji publicznej, parlamentarzystów, ambasadorów, dziennikarzy oraz ekspertów z różnych dziedzin zajmujących się problematyką polarną. Główne omawiane zagadnienia dotyczyły polskiego zaangażowania w Arktyce i wynikających z tego możliwości realizacji interesów gospodarczych polskich przedsiębiorców. Podstawą ma być wypracowana we współpracy z Ministerstwami Infrastruktury i Rozwoju, Gospodarki oraz Spraw Zagranicznych strategia działania „Go Arctic”. Eksperci wskazali potencjalne obszary działalności obejmujące transport morski, wykorzystanie surowców naturalnych w Arktyce oraz uwarunkowania prawno – międzynarodowe i środowiskowe. Obecne możliwości politycznej i gospodarczej współpracy w obszarach arktycznych możliwe są dzięki zaangażowaniu polskich naukowców realizowanemu od ponad pięćdziesięciu lat w tym rejonie. Realizowane badania naukowe o charakterze monitoringowym pozwalają na ocenę zmian środowiska polarnego i są podstawą do międzynarodowej współpracy badawczej także w aspekcie politycznym i społecznym. Uczestnikom spotkania przedstawiono cele, działania oraz potencjał naukowo – badawczy Polskiego Konsorcjum Polarnego, który może zostać wykorzystany do realizacji idei zwiększenia polskiej aktywności w obszarach polarnych. Program spotkania został zamieszczony na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Więcej informacji i zdjęcia dotyczące spotkania można znaleźć na stronie (http://www.pism.pl/wydarzenia/konferencje/Polska-rusza-ku-Arktyce#).

Informację opracował:
Wiceprzewodniczący PKPol
Leszek Łęczyński

Comments are closed.