Svalbard Strategic Grant: Community Coordinated Snow Study in Svalbard

Po wrześniowych warsztatach ‘Taking the next step in Svalbard snow research’, finansowanych ze środków Svalbard Science Forum (SSF) i goszczonych przez Polskie Konsorcjum Polarne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, grupa naukowców z 15 jednostek naukowych (Czechy, Estonia, Francja, Norwegia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy) skonsolidowała siły w przygotowaniu aplikacji w konkursie The Research Council of Norway – Svalbard Strategic Grant. Projekt pt. Community Coordinated Snow Study in Svalbard (no.257636) uzyskał finansowanie! Stronę polską w grancie reprezentują ośrodki współtworzące Centrum Studiów PolarnychUniwersytet Śląski (dr Mariusz Grabiec, dr Dariusz Ignatiuk) oraz Instytut Geofizyki PAN (dr Bartłomiej Luks, dr Krystyna Kozioł, mgr Daniel Kępski). Wiosną 2016 ruszają prace w zakresie gromadzenia danych fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych z pokrywy śnieżnej wg wypracowanej międzynarodowej i interdyscyplinarnej procedury dla całego Svalbardu!

Comments are closed.