‘Taking the next step in Svalbard snow research’, 1-4 września 2015 r.

ssf_foto

fot. z archiwum Polskiego Konsorcjum Polarnego

W celu konsolidacji działań młodych naukowców – specjalistów z zakresu fizyki, chemii, mikrobiologii, glacjologii – badających pokrywę śnieżną na Svalbardzie oraz mając na uwadze, iż śnieg stanowi główny łącznik pomiędzy powierzchnią Ziemi i atmosferą posiadając trzy ważne właściwości: wysoki współczynnik odbicia (albedo), wysoką izolację termiczną (niska przewodność cieplna) oraz wysoką migrację związków chemicznych z atmosfery. Jak również fakt, że pokrywa śnieżna może stanowić niewielki ekosystem dla wzrostu glonów, grzybów i bakterii: w dniach 1 – 4 września 2015 r. zorganizowano workshop ‘Taking the next step in Svalbard snow research’. Warsztaty były sfinansowane ze środków Svalbard Science Forum (SSF) i goszczone przez Polskie Konsorcjum Polarne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Podsumowanie warsztatów wraz z rekomendacjami w zakresie gromadzenia danych i procedury pobierania próbek dla działań interdyscyplinarnych będzie opublikowane w naukowym raporcie Norwegian Polar Institute (NPI). Wynikiem spotkania jest również wspólny preliminarz przyszłorocznych prac terenowych na Svalbardzie pomiędzy różnymi zespołami międzynarodowymi (Francja, Norwegia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy). Współpraca w następnych krokach jest mile widziana!

Comments are closed.