Wspólne posiedzenie Rady i Zarządu Polskiego Konsorcjum Polarnego

Dnia 14 października 2016 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się wspólne posiedzenie Rady i Zarządu Polskiego Konsorcjum Polarnego.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie wstępnej wersji strategii polskich badań polarnych oraz opracowanie programu szczegółowego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Strategicznych UE. Referat o możliwościach
i procedurach pozyskania projektów badawczych z programu Horyzont 2020 wygłosił Pan Sebastian Serwiak – zastępca dyrektora KPK BP UE.

opracowanie i zdjęcia: prof. Leszek Łęczyński

 

 

 

Comments are closed.