Przewodniczący: 
prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN

Doświadczeni Mentorzy:
prof. dr hab. Andrzej Gaździcki, Instytut Paleobiologii PAN
prof. dr hab. Jacek Siciński, Uniwersytet Łódzki

Członkowie:
dr Andrzej Araźny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Agata Buchwał, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Mariusz Grabiec, Uniwersytet Śląski
mgr Katarzyna Kozak, Politechnika Gdańska
dr Piotr Kukliński, Instytut Oceanologii PAN
dr Maja Lisowska, Polskie Konsorcjum Polarne / Centrum Studiów Polarnych, Uniwersytet Śląski
dr Bartłomiej Luks, Instytut Geofizyki PAN
dr Michał Łuszczuk, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Wojciech Majewski, prof. IP PAN, Instytut Paleobiologii PAN
dr Anna Panasiuk-Chodnicka, Uniwersytet Gdański
dr Mateusz Strzelecki, Uniwersytet Wrocławski
dr Agnieszka Wasiłowska, Uniwersytet Warszawski