Arctic Week 2019


Międzynarodowa konferencja, której ideą jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zmian klimatu i środowiska w Arktyce. Głównym przesłaniem spotkania jest utworzenie synergii między naukowcami, a  rdzenną ludnością północy przy jednoczesnym zaangażowaniu studentów i młodzieży we wspólne projekty. 

http://www.arctique.ovsq.fr/

Adres

Paryż, Francja