Cryosphere 2020: International Symposium on Ice, Snow, and Water in a Warming World

Głównym tematem sympozjum jest prezentacja i analiza najnowszych wyników badań kriosfery.