III Międzynarodowa Konferencja ‘Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium’

III Międzynarodowa Konferencja na temat “Zmian klimatu i środowiska w obszarach polarnych w ostatnim tysiącleciu” – (‘Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium’)

https://polarclimate2020.umk.pl/pages/main_page/