III Ogólnopolska Konferencja Młodych Badaczy Ekosystemów Górskich i Polarnych

 

Studenckie Koło Naukowe Ekologów Uniwersytetu Wrocławskiego
serdecznie zaprasza studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i nauk o ziemi na

III Ogólnopolską Konferencję Młodych Badaczy Ekosystemów
Górskich i Polarnych,

która odbędzie się w dniach 7 – 9 czerwca 2019 roku w Stacji Ekologicznej „Storczyk” Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Leśna 10, 58-540 Karpacz).

Cele konferencji:

  • umożliwienie młodym naukowcom przedstawienia wyników badań z dziedziny nauk przyrodniczych i nauk o ziemi dotyczących ekosystemów górskich i polarnych,
  • ukazanie zróżnicowanej problematyki badawczej związanej ze środowiskiem górskim i środowiskiem obszarów polarnych z pogranicza różnych dziedzin (od biologii, przez geologię, geografię, turystykę, do ochrony środowiska),
  • możliwość wymiany doświadczeń, dyskusji oraz integracji młodych badaczy ekosystemów górskich i polarnych.

Na zgłoszenia Państwa wystąpień oraz abstrakty czekamy do 22 maja 2019 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W programie przewidziane są wyłącznie referaty. Brak sesji posterowych.
Przewidujemy 15 minut na referat.
Informacje: http://konferencja.ekosystemy.uni.wroc.pl