International Symposium on Plastics in the Arctic and the Sub-Arctic Region

Międzynarodowe sympozjum na temat tworzyw sztucznych w regionie arktycznym i subarktycznym. Organizatorem jest Rząd Islandii oraz Nordycka Rada Ministrów.

Adres

Harpa, Reykjavik, Islandia