Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji pt. Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium”, która odbędzie się w Toruniu w dniach 24–26 września 2020 r. Celem konferencji jest prezentacja dotychczasowych osiągnięć nauki w zakresie klimatologii historycznej obszarów polarnych na podstawie obserwacji i pomiarów meteorologicznych, historycznych, dendroklimatologicznych, paleolimnologicznych, geofizycznych, geomorfologicznych i innych.

Wszystkie niezbędne informacje, obejmujące historię konferencji, komunikaty, nazwiska ekspertów wygłaszających referaty zamówione, ważne daty, itp. są dostępne na stronie internetowej konferencji https://polarclimate2020.umk.pl/

                                                                 W imieniu Komitetu Organizacyjnego

                                                                    Prof. dr hab. Rajmund Przybylak

                                                                 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Adres

Sale konferencyjne Hotelu Uniwersyteckiego,

Szosa Chełmińska 83a, 87-100 Toruń