XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej

Organizatorem XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej jest Zakład Klimatologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w dniach 13 -14 maja 2020.

Tematem konferencji będą problemy z zakresu meteorologii i klimatologii obszarów polarnych oraz innych nauk z dziedziny Nauki o Ziemi (glacjologia, hydrologia, oceanologia, geomorfologia itp.), powiązanych bezpośrednio problematyką pogody i klimatu wysokich szerokości geograficznych.

Pierwszy komunikat organizatorów
http://klimat.amu.edu.pl/…/2019/10/Komunikat-I_XXX-SMiKP.pdf

 

Adres

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
ul. Krygowskiego 10, Poznań