XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne / 38th International Polar Symposium

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Badań Polarnych przy współpracy z Komitetem Badań Polarnych PAN oraz Polskim Konsorcjum Polarnym w dniach 15-17 października 2020 roku organizuje XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne.

Jest to cykliczna, odbywająca się co dwa lata, prestiżowa  konferencja naukowa o szeroko pojętej tematyce polarnej. Od wielu lat cieszy się ona dużym zainteresowaniem naukowców z Polski i ze świata. Jest ona okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji i integracji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, realizujących badania zarówno w Arktyce i Antarktyce, jak i innych regionach świata.

W roku 2020 będzie ona miała wyjątkowy charakter, gdyż towarzyszyć jej będzie Posiedzenie Europejskiej Rady Polarnej, która swoją agendą obejmie sesję plenarną. Ponadto będziemy gościć naukowców z różnych krajów, podczas specjalnych sesji tematycznych.

Będzie to również okazja to uczczenia jubileuszu 45-lecia istnienia Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie.

Adres

Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 39-43, Toruń

38th International Polar Symposium

The Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, Nicolaus Copernicus University in Toruń and the Polar Research Center in cooperation with The Committee on Polar Research of the Polish Academy of Sciences and the Polish Polar Consortium jointly organise the 38th International Polar Symposium “Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions” to be held on 15-17 October 2020.

The IPS is a recurrent bi-annual scientific conference on widely understood polar topics. The conference has been very popular within the research communities in Poland and abroad for years. Now it gives again a great opportunity to exchange experiences, to discuss and to integrate experts from various fields who conduct their research in the Arctic, the Antarctic and elsewhere in the world.

The IPS in 2020 is exceptional, since accompanied with a plenary meeting under an umbrella of the European Polar Board. We expect researcher from numerous countries, who will be participating in special topic sessions.

Last but not least, the 45th anniversary of the NCU Polar Station on Spitsbergen will be celebrated during the IPS.

Address

Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 39-43, Toruń