XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne / 38th International Polar Symposium

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Badań Polarnych przy współpracy z Komitetem Badań Polarnych PAN oraz Polskim Konsorcjum Polarnym w dniach 13-15 maja 2021 roku organizuje XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne.

Jest to cykliczna, odbywająca się co dwa lata, prestiżowa  konferencja naukowa o szeroko pojętej tematyce polarnej. Od wielu lat cieszy się ona dużym zainteresowaniem naukowców z Polski i ze świata. Jest ona okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji i integracji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, realizujących badania zarówno w Arktyce i Antarktyce, jak i innych regionach świata.

Z powodu epidemii COVID-19 sympozjum zostało przesunięte z jesieni 2020. 

Informacje dostępne są na stronie internetowej: https://polarsymposium2020.umk.pl