BROSZURA PDF DO POBRANIA

 


 

Działalność Konsorcjum w roku 2019

 

Skład Konsorcjum

Aktualny skład Rady PKPol 

Uniwersytet Śląski:

prof. dr hab. Jacek Jania, 

dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ

Uniwersytet Jagielloński:

prof. dr hab. Wiesław Ziaja

dr hab. Michał Węgrzyn

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza:

dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM 

dr Marek Ewertowski

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej:

dr hab. Piotr Zagórski

dr hab. Michał Łuszczuk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika:

prof. dr hab. Rajmund Przybylak

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

Uniwersytet Wrocławski:

prof. dr hab. Krzysztof Migała

prof. dr hab. Bronisław Wojtuń

Instytut Geofizyki PAN:

prof. dr hab. Marek Lewandowski

mgr Krzysztof Otto

Instytut Oceanologii PAN:

prof. dr hab. Waldemar Walczowski

prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk

Akademia Morska w Gdyni: dr inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. AM
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy:

profdr habJerzy Nawrocki

dr Szymon Ostrowski

Politechnika Gdańska:

prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska

dr hab. Katarzyna Jankowska

Uniwersytet Łódzki:

prof. dr hab. Jacek Siciński

dr hab. Krzysztof Pabis, prof. UŁ

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN:

mgr Agnieszka Kruszewska

dr hab. Robert Bialik

Politechnika Warszawska:

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW

dr hab. inż. Paweł Bylina, prof. PW

Instytut Paleobiologii PAN:

dr hab. Wojciech Majewski, prof. IP PAN

dr Błażej Błażejowski

Dziękujemy wszystkim Członkom Rady PKPol za poświęcony czas 
i zaangażowanie.

 

Zarząd PKPol 

 

Przewodnicząca: mgr Agnieszka Kruszewska
Zastępcy Przewodniczącej: dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

 

Instytucje – Partnerzy

Z końcem roku 2019 współpracę w ramach PKPol zakończył Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Składamy podziękowania Władzom UJK za lata współpracy. 

Kalendarium

 • 11 stycznia, Sosnowiec – robocze spotkanie Zarządu i Sekretariatu PKPol
 • 7-10 lutego, Szrenica – 5. Warsztaty metod badań śniegu i bezpieczeństwa zimowego – wsparcie PKPol dla młodych naukowców
 • 26 lutego, Toruń – Dzień Polarny Centrum Badań Polarnych UMK pod patronatem PKPol
 • 5 kwietnia – 31 sierpnia, Radom – wystawa prezentująca działalność Instytucji – Partnerów PKPol w ramach ekspozycji „Arktyka, Antarktyka – 200 lat polskich badań polarnych” w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 • 13 maja, Warszawa – posiedzenie Rady PKPol
 • 7-9 czerwca, Karpacz – III Ogólnopolska Konferencja Młodych Badaczy Ekosystemów Górskich i Polarnych pod patronatem PKPol
 • 10 października, Reykjavik, Islandia – sesja “Recent changes of glaciers and their forefields on Svalbard and their environmental consequences in the High Arctic” pod patronatem PKPol oraz Centrum Badań Polarnych UMK, w ramach międzynarodowej konferencji Arctic Circle Assembly 2019
 • 22 listopada, Warszawa – posiedzenie Rady PKPol
 • 18 grudnia, Warszawa – uczestnictwo przedstawicieli PKPol w posiedzeniu grupy roboczej Polar Task Force przy Ministrze Spraw Zagranicznych

Podsumowanie posiedzeń Rady PKPol w 2019 r.

13 maja, Politechnika Warszawska

 • Podsumowanie działalności Konsorcjum w roku 2018;
 • baza danych publikacyjnych: prośba o dalsze nadsyłanie spisów publikacji do wersji drukowanej, przygotowywana na Sympozjum Polarne 2020 w Toruniu;
 • Biała Księga polskich badań polarnych: podsumowanie dotychczasowych prac pod kierunkiem prof. Żanety 
Polkowskiej, przekazanie redakcji Księgi prof. Markowi Lewandowskiemu; dyskusja i ustalenie harmonogramu finalizacji prac;
 • zmiana formy rozpoczęcia przez Konsorcjum współpracy 
w ramach sieci PolarPOL – z aneksu do umowy o współpracy PKPol na ewentualną umowę dwustronną między PKPol a PolarPOL;
 • osobowość prawna Konsorcjum – dyskusja nad różnymi opcjami;
 • dyskusja nad inicjatywami długoterminowymi.

22 listopada, Instytut Geofizyki PAN 

 • Relacja z polskiej sesji podczas Arctic Circle Assembly 2019 (Reykjavik, 10-13.10.2019);
 • Zielono-Biała Księga polskich badań polarnych – etap ostatnich konsultacji;
 • ustalenie tematyki sesji do zaproponowania w ramach Arctic Circle Assembly 2020;
 • wstępne sprawozdanie finansowe za rok 2019;
 • dyskusja nad zmianą wysokości składki członkowskiej 
w przyszłych latach.

DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA

Zielono-Biała Księga Polskich Badań Polarnych

W maju 2019 miała miejsce zmiana redaktora Biało-Zielonej Księgi Badań Polarnych. Składamy serdeczne podziękowania prof. Żanecie Polkowskiej (PG) za czas i zaangażowanie, które pozwoliły doprowadzić projekt Księgi do zaawansowanego etapu. Ostatni etap prac nad projektem koordynuje prof. Marek Lewandowski (IGF PAN).
Na przełomie 2019 i 2020 odbyły się ostatnie konsultacje tekstu opracowania, a w roku 2020 zostanie ono opublikowane.

Baza danych publikacyjnych

W ramach bazy (meta)danych polarnych powstaje baza danych publikacyjnych, która w jednym miejscu zgromadzi informacje o publikacjach polskich autorów prowadzących badania w rejonach polarnych. Inicjatywę koordynuje prof. Ireneusz Sobota (UMK).
Baza uruchomiona zostanie w październiku 2020, na XXXVIII Międzynarodowym Sympozjum Polarnym.

5. Warsztaty metod badań śniegu i bezpieczeństwa zimowego – wsparcie PKPol dla młodych naukowców

Badanie struktury pokrywy śnieżnej


Na Szrenicy w Karkonoszach w dniach 7 – 10 lutego 2019 roku odbyła się kolejna, bo piąta edycja „Warsztatów metod badań śniegu 
i bezpieczeństwa zimowego”.

Pierwsze warsztaty, które zostały zainicjowane przez prof. Krzysztofa Migałę i zespół Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyły się w 2010 roku w schronisku „Samotnia”. Po raz kolejny zorganizowano je wspólnymi siłami przez Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Gospodarzami tegorocznego spotkania był Karkonoski Park Narodowy. Wsparcia finansowego udzieliło Polskie Konsorcjum Polarne.
W spotkaniu wzięło udział 30 osób reprezentujących różne instytucje: GOPR, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Instytut Geofizyki PAN, Instytut Oceanologii PAN, Politechnikę Gdańską, Karkonoski Park Narodowy oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu/Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej.

Ze skanerem laserowym

W trakcie warsztatów podsumowana została wiedza i stan praktycznych umiejętności ostatnich lat w zakresie badań śniegu, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu, sposobów oceny zagrożenia lawinowego i systemów ostrzegania. Uwagę zwrócono na rolę i zakres współpracy oraz na procedury w zakresie badań i monitoringu pokrywy śnieżnej. Bogate w program zajęcia miały charakter terenowy. Zajęcia terenowe dotyczyły badania struktury pokrywy śnieżnej, testów lawinowych oraz technik poszukiwania w lawinie.
Przedstawiono 10 referatów. Szefowie szkolenia lawinowego GOPR przedstawili zagadnienia dotyczące mechaniki lawin, psychologii w terenie lawinowym, wskazywali na specyfikę regionalną lawin w polskich górach. Dr Jacek Jakubaszko (wnuk prof. Alfreda Jahna) zwrócił uwagę na medyczne problemy i zagrożenia „ludzi śniegu” opowiadając o hipotermii i odmrożeniach. W części naukowo-badawczej wystąpień przedstawiono nowoczesne techniki i stan badań pokrywy śnieżnej w oparciu dane satelitarne, bezzałogowe statki powietrzne oraz skaning laserowy. Omówiono także kwestie metodyczne dotyczące międzynarodowego protokołu chemicznych badań śniegu oraz problemy napotykane w modelowaniu potencjalnego zasięgu lawin.

Pobyt na Szrenicy był okazją do zapoznania się z nowoczesnym systemem monitoringu meteorologicznego ze szczególnym uwzględnieniem pokrywy śnieżnej i opadów atmosferycznych, prowadzonego w ramach stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Karkonosze” będącego pod opieką Karkonoskiego Parku Narodowego.

 

Tekst przygotowali: Krzysztof Migała (UWr) i Bartek Luks (IGF PAN)
Fotografie: B. Luks, J. Jakubaszko, P. Pakszys, 
Ł . Strugała.
Galeria zdjęć z warsztatów dostępna jest na stronie:
https://www.pkpolar.pl/warsztaty-sniezne-2019-2/

Dzień Polarny CBP UMK w Toruniu – patronat PKPol

Centrum Badań Polarnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu po raz kolejny zorganizowało Dzień Polarny, aby szerokiemu gronu odbiorców przybliżać tematykę polskich badań i wypraw naukowych w rejonach polarnych. Polskie Konsorcjum Polarne objęło Dzień Polarny 2019 honorowym patronatem.

W imprezie, która odbyła się 26.02.2019, wzięło udział około 1000 osób!
Wykłady wygłosili:

 • Zdzisław Preisner („Grenlandia”)
 • Andrzej Araźny („Hornsund – polski dom pod biegunem”)
 • Dagmara Bożek-Andryszczak („Rok na „Arctowskim” – codzienność w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego”)

Ponadto rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Świat śniegu i lodu – edycja 2019”.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://dzienpolarny.umk.pl/

 

 

 

III Ogólnopolska Konferencja Młodych Badaczy Ekosystemów Górskich i Polarnych 
– patronat PKPol


W dniach 7-9.06.2019 w Stacji Ekologicznej „Storczyk” Uniwersytetu Wrocławskiego w Karpaczu odbyła się trzecia już Ogólnopolska Konferencja Młodych Badaczy Ekosystemów Górskich i Polarnych organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Ekologów Uniwersytetu Wrocławskiego
.

Podobnie, jak w podczas poprzednich edycji, Konsorcjum objęło to wydarzenie honorowym patronatem.
Podczas konferencji uczestnicy – studenci i doktoranci – prezentowali wyniki badań z dziedziny nauk przyrodniczych i nauk o ziemi dotyczących ekosystemów górskich i polarnych. Korzystali z możliwości wymiany doświadczeń, dyskusji oraz integracji.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://konferencja.ekosystemy.uni.wroc.pl

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Polska na Arctic Circle Assembly 2019

W dniach 10-12 października 2019 odbył się w Reykjaviku doroczny kongres Arctic Circle Assembly, który zgromadził ponad 2000 uczestników z ponad 60 krajów.

Konferencje Arctic Circle, o profilu polityczno-naukowo-biznesowym, zwołuje organizacja non profit o tej samej nazwie, założona i kierowana przez byłego prezydenta Islandii Olafura Ragnara Grimssona, który był przewodniczącym tegorocznego kongresu. Arctic Circle Assemblies to obecnie największe cykliczne kongresy poświęcone Arktyce. Oprócz kongresów w Rejkiawiku, Arctic Circle organizuje co roku mniejsze, specjalistyczne konferencje w innych państwach (Forums), nie tylko tych będących członkami Rady Arktycznej.
Kongresy Arctic Circle mają na celu ułatwianie dialogu między liderami i ekspertami politycznymi oraz biznesowymi, naukowcami, przedstawicielami rdzennej ludności i innymi grupami międzynarodowymi zainteresowanymi Arktyką.

Na Arctic Circle 2019 polska obecność zaznaczona została poprzez sesję naukową zorganizowaną przez PKPol oraz CBP UMK.

Od lewej: I. Sobota, M. Węgrzyn, 
P. Wietrzyk-Pełka, P. Weckwerth, J. Gendall, 
M. Kasprzak.

Sesję zatytułowaną: “Recent changes of glaciers and their forefields on Svalbard and their environmental consequences in the High Arctic“ koordynował dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK, Zastępca Przewodniczącej PKPol. Referaty wygłosili: Piotr Weckwerth (UMK), Joe Gendall (Freie Universität Berlin), Wiesław Ziaja (UJ), Marek Kasprzak (UWr) oraz Michał Węgrzyn i Paulina Wietrzyk-Pełka (UJ).

 

 

 

PLANY NA ROK 2020

Plany na rok 2020

W roku 2020 planujemy następujące aktywności: 

 • Interdyscyplinarna sesja naukowa podczas Arctic Circle 2020 (Reykjavik, Islandia, 8-11.10.2020);
 • warsztaty PKPol podczas XXXVIII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego (Toruń, 15-17.10.2020) oraz objęcie Sympozjum patronatem;
 • wsparcie finansowe konferencji 3rd International Conference on “Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium” (Toruń, 24-26.09.2020);
 • Publikacja Zielono-Białej Księgi Polskich Badań Polarnych;
 • publikacja bazy danych publikacyjnych polskich naukowców polarnych.