Arctic Science Summit Week 2021 – Call for Sessions

Do 30 kwietnia można nadsyłać propozycje sesji na konferencję Arctic Science Summit Week 2021, która odbędzie się w Lizbonie, w dniach 19-26 marca 2021. 

Hasło ASSW 2021 brzmi:“The Arctic: Regional Changes,Global Impacts”.

Informacje o konferencji dostępne są na stronie: https://assw2021.pt

Comments are closed.