PROJEKT CRIOS WESPRZE UCZESTNICTWO W KURSACH UNIS w 2023 r.

PROJEKT CRIOS WESPRZE UCZESTNICTWO W KURSACH UNIS w 2023 r.

  • dofinansowanie do uczestnictwa w kursach UNIS latem i jesienią 2023 r.
  • beneficjentem mogą być doktoranci i studenci afiliowani do polskich jednostek naukowych. Priorytet mają członkowie Polskiego Konsorcjum Polarnego;
  • do przyznania na drodze konkursu będzie 5 grantów o wartości do 20 tys. zł (koszty kwalifikowalne: koszty podróży, zakwaterowania, diety, ubezpieczenie);

 

  • warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie aplikacji na wybrany kurs poprzez portal UNIS: https://www.unis.no/studies/how-to-apply/ (terminy aplikowania w zależności od wybranego kursu -> do 15 lutego / 15 kwietnia);
  • ocenie podlegać będą te wnioski, w których rzeczowo uzasadnione zostanie powiązanie wybranego kursu UNIS z przygotowywaną pracą dyplomową;
  • termin aplikowania o wsparcie CRIOS na uczestnictwo w kursach do 15 marca br, wyniki w kwietniu br;

REGULAMIN KONKURSU
FORMULARZ APLIKACYJNY

 

Kontakt w sprawie konkursu: office@pkpolar.pl !

Skip to content