Działania na rzecz polarnej dyplomacji naukowej w Brukseli

W pierwszych dniach maja miała miejsce delegacja służbowa przedstawicieli Polskiego Konsorcjum Polarnego i Komitetu Badań Polarnych PAN działających m.in. na rzecz projektu EU-PolarNet 2 “Coordinating and co-designing the European Research Area” / Horyzont2020.

Reprezentacja w składzie:

  • Przewodniczący Polskiego Konsorcjum Polarnego – dr Dariusz Ignatiuk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  • Dyrektor Wykonawcza Sekretariatu Polskiego Konsorcjum Polarnego – dr Elżbieta Łepkowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Badań Polarnych PAN – Agnieszka Kruszewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)

wzięła aktywny udział w:

  • policy briefing event zatytułowanym: “Recent changes in the Antarctic and their impacts on Europe” wraz z panelem dyskusyjnym;
  • Transdisciplinar workshop Antarctica w ramach działań w pakiecie roboczym WP2: Stakeholder Involvement projektu EU-PolarNet 2;
  • spotkaniu w Polish Science Contact Agency PolSCA w Brukseli, gdzie zaprezentowane zostały założenia projektu EU-PolarNet 2 i szeroka działalność PKPol oraz nawiązana została współpraca w kwestiach wizerunku i dbania o interesy środowiska polarnego;
  • seminarium zorganizowanym przez University Alliance Stockholm Trio pt. „How can university cooperation contribute to preparedness for future global crises? dotyczącym zrównoważonego rozwoju i kryzysowego zarządzania;

 

Dla przypomnienia: projekt EU-PolarNet 2 w swoich założeniach zmierza do wypracowania podstaw wspólnej polityki europejskiej w zakresie badań oraz wieloaspektowej obecności w obszarach polarnych, co wymaga również wewnętrznej, narodowej strukturyzacji i sieciowania na rzecz aktywności polarnych.

Polska reprezentacja na policy briefing event: “Recent changes in the Antarctic and their impacts on Europe” w Residence Palace w Brukseli 

Spotkanie w Polish Science Contact Agency PolSCA (od lewej: Dariusz Ignatiuk, Elżbieta Łepkowska, Agnieszka Kruszewska, Joanna Komperda, Tomasz Poprawka)

 

Skip to content