Po grudniowym spotkaniu Polar Task Force

Na stronie gov.pl można zapoznać się z podsumowaniem wystąpienia Wiceministra Spraw Zagranicznych Marcina Przydacza z grudniowego spotkania grupy roboczej do spraw polarnych przy MSZ: 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wiceminister-marcin-przydacz-na-spotkaniu-grupy-roboczej-ds-polarnych-polar-task-force

Grupa robocza ds. polarnych (tzw. Polar Task Force) została powołana w ramach resortu spraw zagranicznych w 2011 r. Stanowi roboczą platformę dyskusji dla ekspertów zajmujących się problematyką Arktyki i Antarktyki, zarówno w sprawach naukowo-badawczych, jak również gospodarczych, geopolitycznych czy związanych z turystyką. W jej pracach uczestniczą, wśród innych ekspertów z polarnego środowiska naukowego, przedstawiciele Polskiego Konsorcjum Polarnego. 

 

Fot. Tymon Markowski / MSZ, https://www.gov.pl/

Comments are closed.