Zmarł Prof. Józef Edward Mojski

Śp. prof. Józef Edward Mojski był wieloletnim pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

Znakomity geomorfolog i geolog. Pozostawił takie dzieła jak: „Stratygrafia zlodowacenia północnopolskiego na obszarze Niżu Polskiego i wyżyn środkowopolskich” (1969), „Europa w plejstocenie” (1993), czy „Ziemie Polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy” (1997). Autor wielu arkuszy map geologicznych Polski czy mapy geologicznej dna Bałtyku.

Cześć Jego pamięci!

Comments are closed.