Zmarł ś.p. Profesor Marek Grad

17 maja odszedł nagle profesor Marek Grad.

Był wybitnym geofizykiem, zajmującym się budową skorupy ziemskiej i górnego płaszcza naszej planety. Brał udział w eksperymentach głębokich sondowań sejsmicznych w Polsce, Finlandii, Antarktyce Zachodniej, na Spitsbergenie, wielu krajach Europy. Zawdzięczamy mu m.in. pierwszą mapę powierzchni MOHO dla Płyty Europejskiej. 

Profesor Marek Grad był członkiem-korespondentem PAN, członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członkiem zagranicznym Fińskiej Akademii Nauk. W latach 1991-2002 był dyrektorem Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki UW, a w latach 2012-2014 dziekanem Wydziału III Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: https://web.archive.org/web/20200519192233/https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/articles/aktualnosci-y/z-wielkim-smutkiem-zawiadamiam-32020-05-18/

 

 

Comments are closed.