Polskie Konsorcjum Polarne jest porozumieniem polskich instytucji naukowych
zaangażowanych w badania w rejonach polarnych.

W skład Konsorcjum wchodzi obecnie
10 uczelni wyższych oraz 5 instytutów naukowych.


Cele działalności

Pracujemy na rzecz integracji badań polarnych w Polsce oraz efektywnej współpracy polskiego środowiska naukowego skupionego wokół polarystyki, głównie poprzez: 

  • wypracowywanie długofalowych kierunków rozwoju badań polarnych w Polsce,
  • pozyskiwanie funduszy na inicjatywy naukowe, 
  • wspieranie inicjatyw zwiększających widoczność polskich badań polarnych na arenie międzynarodowej,
  • wspieranie inicjatyw podejmowanych przez i dla młodego pokolenia badaczy polarnych,
  • wypracowywanie najlepszych praktyk działania logistyki,
  • wzmacnianie pracy polskich stacji polarnych,
  • działania informacyjne i edukacyjne.

Współpracujemy z: 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!