W dniach 19-21 października 2018 odbył się w Reykjaviku doroczny kongres Arctic Circle Assembly, który zgromadził ponad 2000 uczestników z ponad 50 krajów.

Konferencje Arctic Circle, o profilu polityczno-naukowo-biznesowym, zwołuje organizacja non profit o tej samej nazwie, założona i kierowana przez byłego prezydenta Islandii Olafura Ragnara Grimssona, który był przewodniczącym tegorocznego kongresu. Arctic Circle Assemblies to obecnie największe cykliczne kongresy poświęcone Arktyce. Oprócz kongresów w Rejkiawiku, Arctic Circle organizuje co roku mniejsze, specjalistyczne konferencje w innych państwach (Forums), nie tylko tych będących członkami Rady Arktycznej.
Kongresy Arctic Circle mają na celu ułatwianie dialogu między liderami i ekspertami politycznymi oraz biznesowymi, naukowcami, przedstawicielami rdzennej ludności i innymi grupami międzynarodowymi zainteresowanymi Arktyką.

Zgodnie z zeszłoroczną zapowiedzią Wiceministra Nauki prof. Łukasza Szumowskiego, polska aktywność była widoczna również podczas tegorocznego kongresu Arctic Circle. 

Prof. Bogdan Zagajewski (UW) podczas sesji „Biotic indicators…”. Foto: Piotr Łepkowski

Sesja tematyczna „Biotic indicators of Arctic environmental changes”, organizowana przez Polskie Konsorcjum Polarne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, a prowadzona przez prof. Wiesława Ziaję (UJ) oraz dr. hab. Piotra Owczarka (UWr), została dobrze oceniona przez organizatorów. Zgromadziła słuchaczy z wielu krajów, w tym z USA, Kanady, Islandii i innych krajów skandynawskich, a dyskusja kontynuowana była również po formalnym zakończeniu sesji. W sesji uczestniczył Ambasador RP w Islandii Gerard Pokruszyński.

Zaprezentowane w trakcie sesji wyniki badań utwierdzają w przekonaniu, że problem zachowania różnorodności biologicznej w Arktyce jest kluczowy. Prof. Ziaja zachęca prelegentów do opublikowania treści przedstawionych w polskich referatach jako artykułów w renomowanych czasopismach międzynarodowych. 

Program i opis sesji: https://www.pkpolar.pl/eng/arctic-circle-2018/

Obecność delegacji z Polski wraz z odpowiednim zaprezentowaniem się znacząco zwiększyła szansę na zgodę na zorganizowanie kolejnej polskiej sesji w roku 2019. Sesja ta będzie nosić tytuł Recent changes of cryosphere – research based on infrastructure of the Polish Polar Stations on Svalbard”, a jej koordynatorem jest prof. Ireneusz Sobota (UMK). Pozwoli ona nie tylko przedstawić najistotniejsze wyniki badań, ale również zaprezentować bogatą polską infrastrukturę na Svalbardzie, która stanowi znakomitą wizytówkę polskiej działalności w Arktyce. 

Delegaci aktywnie promowali polską aktywność w Arktyce. Podjęto też szereg rozmów dwustronnych. Prof. Ireneusz Sobota zapraszał gości na organizowane w 2020 roku w Toruniu Międzynarodowe Sympozjum Polarne; prof. Wiesław Ziaja zainicjował rozmowy między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Akureyri oraz University Centre of the Westfjord w celu nawiązania współpracy w ramach programu UE Erasmus. 

Udział polskiej delegacji to potwierdzenie znaczącej roli polskich jednostek badawczych w badaniach Arktyki, a także prezentacja posiadanego potencjału. Polska była jedną z niewielu narodowych misji prezentujących tak szerokie zaangażowanie instytucjonalne w monitoring Arktyki. 

Cele kongresu Arctic Circle, jego formuła i tematyka są ważnym regionalnym uzupełnieniem (lub równoległym głosem) do Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24, która odbędzie się w Katowicach w grudniu. To, że w przededniu tego wydarzenia głos polski był widoczny w Reykjaviku, jest bardzo korzystne dla interesów i wizerunku naszego kraju. 

 

(Prawie wszyscy) Polacy na AC 2018. Od lewej: Ireneusz Sobota, Piotr Owczarek, Maja Lisowska, Wiesław Ziaja, Gerard Pokruszyński, Piotr Głowacki, Piotr Rakowski, Adam Sułkowski, Elżbieta i Pola Łepkowskie, Bogdan Zagajewski, Krzysztof Migała. Po drugiej stronie obiektywu: Piotr Łepkowski

Polscy reprezentanci na Arctic Circle 2018: 

Piotr Głowacki (IGF PAN)
Maja Lisowska (UŚ / Sekretariat PKPol)
Elżbieta Łepkowska (UŚ / Sekretariat PKPol)
Piotr Łepkowski (UŚ)
Krzysztof Migała (UWr)
Piotr Owczarek (UWr)
Gerard Pokruszyński (Ambasador RP w Islandii) wraz ze współpracownikami
Piotr Rakowski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Ireneusz Sobota (UMK)
Bogdan Zagajewski (UW)
Wiesław Ziaja (UJ) 

 

 

Media

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami: 

 


Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania Panu Ambasadorowi Gerardowi Pokruszyńskiemu oraz pracownikom Ambasady RP w Reykjaviku za uczestnictwo w kongresie i wsparcie merytoryczne oraz logistyczne polskich uczestników.


Gorąco dziękujemy również prof. Adamowi Sułkowskiemu (Szkoła Biznesu, Babson College, Boston, USA) za dyskusję podczas polskiej sesji oraz udział w relacji filmowej. 


Udział polskiej delegacji dofinansowany był ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (umowa nr MNiSW/2018/DN/538 dotycząca przekazania środków finansowych celem pokrycia realizacji działalności upowszechniającej osiągnięcia naukowe, polegającej na udziale pracowników Uniwersytetu Śląskiego i członków Polskiego Konsorcjum Polarnego w konferencji Arctic Circle Assembly 2018 w Reykjaviku, Islandia w dniach 19-21 październik 2018 r.). Dziękujemy za wsparcie oraz owocną współpracę.