Grzyby w powietrzu w rejonie Longyearbyen

W ostatnim czasie ukazał się artykuł autorstwa Wojciecha Pusza i Jacka Urbaniaka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) pt. Airborne fungi in Longyearbyen area (Svalbard, Norway) — case study. Autorzy zidentyfikowali gatunki grzybów, których zarodniki unosiły się w powietrzu w wybranych lokalizacjach w Longyearbyen podczas wiosennych roztopów. Uzyskane wyniki zapełniają „białą plamę” wiedzy: ostatnie badania aeromykologiczne na Svalbardzie prowadzone były ponad 30 lat temu! Monitoring grzybów w powietrzu w rejonach polarnych dostarcza cennych informacji w kontekście m. in. skutków zmian klimatycznych oraz rosnącego ruchu turystycznego. 

Artykuł można przeczytać na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-021-09090-2

 

Zdjęcie: https://en.wikipedia.org/wiki/Cladosporium_cladosporioides

Skip to content