• Podsumowanie 33 lat badań pokrywy śnieżnej lodowca Hansbreen!

  Artykuł, który właśnie ukazał się na łamach czasopisma Scientific Data, to podsumowanie aż 33 lat prac śnieżnych na lodowcu Hansa (Spitsbergen, Svalbard, Arktyka) prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Geofizyki PAN, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szeroki zakres zebranych danych sprawia, że ​​Hansbreen Snowpit Dataset jest bardzo

 • Czy cieplejsza woda w Hornsundzie ucieszy morskie ptaki?

  W lecie 2014 roku zaobserwowano silny napływ ciepłej wody do fiordu Hornsund na Spitsbergenie. W znaczący sposób zmieniło to na występowanie liczebność różnych ptaków żerujących w okolicy fiordu, głównie alczyków (na zdjęciu) i mew trójpalczastych. Zespół naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Instytutu Oceanologii PAN w artykule „Advection of Atlantic

 • „Po wyprawie polarnicy z UŚ zbadają mechanizm odrywania się mas lodu z lodowców” – rozmowa z prof. Jackiem Janią

  „Polarnicy z Uniwersytetu Śląskiego zakończyli właśnie swą kolejną, 56. wyprawę na Spitsbergen. Na podstawie zebranych danych chcą wskazać różnice w mechanizmie odrywania się mas lodu z lodowców wspartych o dno morza oraz lodowców częściowo pływających„. Zapraszamy do lektury rozmowy red. Agnieszki Kliks-Pudlik z serwisu Nauka w Polsce z prof. Jackiem

 • Nowa kompleksowa publikacja: „Atlas of Changes in the Glaciers of Kaffiøyra (Svalbard, the Arctic)”

  Ukazało się opracowanie „Atlas of Changes in the Glaciers of Kaffiøyra (Svalbard, the Arctic)„, pod redakcją prof. Ireneusza Soboty.  Z recenzji:    „Atlas jest dziełem wybitnym, w którym znakomicie – w formie syntetycznej i perfekcyjnej pod względem wizualnym – zaprezentowano rezultaty wieloletnich (od 1975 r.) badań części Spitsbergenu przez geografów

 • Grzyby w powietrzu w rejonie Longyearbyen

  W ostatnim czasie ukazał się artykuł autorstwa Wojciecha Pusza i Jacka Urbaniaka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) pt. „Airborne fungi in Longyearbyen area (Svalbard, Norway) — case study„. Autorzy zidentyfikowali gatunki grzybów, których zarodniki unosiły się w powietrzu w wybranych lokalizacjach w Longyearbyen podczas wiosennych roztopów. Uzyskane wyniki zapełniają „białą plamę”