• Czy cieplejsza woda w Hornsundzie ucieszy morskie ptaki?

  W lecie 2014 roku zaobserwowano silny napływ ciepłej wody do fiordu Hornsund na Spitsbergenie. W znaczący sposób zmieniło to na występowanie liczebność różnych ptaków żerujących w okolicy fiordu, głównie alczyków (na zdjęciu) i mew trójpalczastych. Zespół naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Instytutu Oceanologii PAN w artykule “Advection of Atlantic

 • “Po wyprawie polarnicy z UŚ zbadają mechanizm odrywania się mas lodu z lodowców” – rozmowa z prof. Jackiem Janią

  “Polarnicy z Uniwersytetu Śląskiego zakończyli właśnie swą kolejną, 56. wyprawę na Spitsbergen. Na podstawie zebranych danych chcą wskazać różnice w mechanizmie odrywania się mas lodu z lodowców wspartych o dno morza oraz lodowców częściowo pływających“. Zapraszamy do lektury rozmowy red. Agnieszki Kliks-Pudlik z serwisu Nauka w Polsce z prof. Jackiem

 • Nowa kompleksowa publikacja: “Atlas of Changes in the Glaciers of Kaffiøyra (Svalbard, the Arctic)”

  Ukazało się opracowanie “Atlas of Changes in the Glaciers of Kaffiøyra (Svalbard, the Arctic)“, pod redakcją prof. Ireneusza Soboty.  Z recenzji:    “Atlas jest dziełem wybitnym, w którym znakomicie – w formie syntetycznej i perfekcyjnej pod względem wizualnym – zaprezentowano rezultaty wieloletnich (od 1975 r.) badań części Spitsbergenu przez geografów

 • Grzyby w powietrzu w rejonie Longyearbyen

  W ostatnim czasie ukazał się artykuł autorstwa Wojciecha Pusza i Jacka Urbaniaka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) pt. “Airborne fungi in Longyearbyen area (Svalbard, Norway) — case study“. Autorzy zidentyfikowali gatunki grzybów, których zarodniki unosiły się w powietrzu w wybranych lokalizacjach w Longyearbyen podczas wiosennych roztopów. Uzyskane wyniki zapełniają “białą plamę”

 • Lodowce topnieją, przybywa wybrzeży…

  Lodowce topnieją, przybywa wybrzeży… jak je opisać, sklasyfikować, nadążyć za zmianami? Artykuł “A New Paraglacial Typology of High Arctic Coastal Systems: Application to Recherchefjorden, Svalbard”, opublikowany przez Kamilę Jarosz , Piotra Zagórskiego, Jana Rodzika, Karolinę Mędrek (UMCS), Mateusza Moskalika (IGF PAN) i Michaela Li (Northumbria University) w”Annals of the American