ZARZĄD PKPol 2023 – 2026

Przewodniczący: dr Dariusz Ignatiuk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Zastępca Przewodniczącego: mgr Agnieszka Kruszewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Mateusz C. Strzelecki, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dyrektor Wykonawczy Sekretariatu PKPol: dr Elżbieta Łepkowska

 

DELEGACI DO RADY PKPol

Uniwersytet Śląski: prof. dr hab. Jacek Jania, dr Dariusz Ignatiuk
Uniwersytet Jagielloński: prof. dr hab. Wiesław Ziaja, dr hab. Michał Pętlicki 
Uniwersytet Adama Mickiewicza: prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński, prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej: dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS, dr Monika Szkarłat 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika: prof. dr hab. Rajmund Przybylak, dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
Uniwersytet Wrocławski: dr hab. Marek Kasprzak, dr hab. Mateusz Strzelecki, prof. UWr
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk: dr hab. Mateusz Moskalik, mgr Włodzimierz Sielski
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk, dr Agnieszka Beszczyńska-Möller
Uniwersytet Morski w Gdyni: prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit, dr hab. inż. kpt.ż.w. Tadeusz Pastusiak, prof. UMG
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy: prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, dr inż. Mateusz Damrat
Politechnika Gdańska: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, dr hab. Katarzyna Jankowska
Uniwersytet Łódzki: prof. dr hab. Jacek Siciński,  dr hab. Krzysztof Pabis, prof. UŁ
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk: mgr Agnieszka Kruszewska, dr hab. Robert Bialik, prof. PAN
Politechnika Warszawska: dr inż. Dominik Próchniewicz, mgr inż Kinga Węzka
Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. Wojciech Majewski, dr hab. Błażej Błażejowski