ZARZĄD PKPol:

Przewodnicząca: mgr Agnieszka Kruszewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Oficer Łącznikowy: Uniwersytet Śląski-Polskie Konsorcjum Polarne: prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski)

 

DELEGACI DO RADY PKPol:

Uniwersytet Śląski: prof. dr hab. Jacek Jania, dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ
Uniwersytet Jagielloński: prof. dr hab. Wiesław Ziaja, dr hab. Michał Węgrzyn
Uniwersytet Adama Mickiewicza: prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński, dr hab. Marek Ewertowski
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej: dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS, dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS
Uniwersytet Mikołaja Kopernika: prof. dr hab. Rajmund Przybylak, dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
Uniwersytet Wrocławski: prof. dr hab. Krzysztof Migała, dr hab. Marek Kasprzak
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. Marek Lewandowski, mgr Krzysztof Otto
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. Waldemar Walczowski, prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
Uniwersytet Morski w Gdyni: prof. AM dr inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy: prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, dr Szymon Ostrowski
Politechnika Gdańska: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, dr hab. Katarzyna Jankowska
Uniwersytet Łódzki: prof. dr hab. Jacek Siciński,  dr hab. Krzysztof Pabis, prof. UŁ
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk: mgr Agnieszka Kruszewska, dr hab. Robert Bialik
Politechnika Warszawska: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, dr hab. inż. Paweł Bylina, prof. PW
Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. Wojciech Majewski, dr hab. Błażej Błażejowski