ZARZĄD PKPol:

Przewodnicząca: mgr Agnieszka Kruszewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)
Zastępca Przewodniczącego: prof. UMK dr hab. Ireneusz Sobota (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Oficer Łącznikowy: Uniwersytet Śląski-Polskie Konsorcjum Polarne: prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski)

 

DELEGACI DO RADY PKPol:

Uniwersytet Śląski: prof. dr hab. Jacek Jania, dr hab. Mariusz Grabiec
Uniwersytet Jagielloński: prof. dr hab. Wiesław Ziaja, dr hab. Michał Węgrzyn
Uniwersytet Adama Mickiewicza: prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński, dr Marek Ewertowski
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej: dr hab. Piotr Zagórski, dr hab. Michał Łuszczuk
Uniwersytet Jana Kochanowskiego: prof. dr hab. Ryszard Czarny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika: prof. dr hab. Rajmund Przybylak, prof. UMK dr hab. Ireneusz Sobota
Uniwersytet Wrocławski: prof. dr hab. Krzysztof Migała, prof. dr hab. Bronisław Wojtuń
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. Marek Lewandowski, mgr Krzysztof Otto
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. Waldemar Walczowski, prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
Uniwersytet Morski w Gdyni: prof. AM dr inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy: prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, dr Szymon Ostrowski
Politechnika Gdańska: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, dr hab. Katarzyna Jankowska
Uniwersytet Łódzki: prof. dr hab. Jacek Siciński,  prof. UŁ dr hab. Krzysztof Pabis
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk: mgr Agnieszka Kruszewska, dr hab. Robert Bialik
Politechnika Warszawska: prof. PW, dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW dr hab. inż. Paweł Bylina 
Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk: prof. IP PAN dr hab. Wojciech Majewski, dr Błażej Błażejowski