Activities of the Polish Polar Consortium in the year 2017

Timeline

 • 16.01.2017 – 5th Board meeting, Sosnowiec
 • 31.03 – 7.04.2017 – PPC representatives at the Arctic Science Summit
  Week 2017
  , Prague, Czech Republic
 • 10.04.2017 – “Polish Polar Research White Book” editorial team meeting, Warsaw
 • 12.05.2017 – Polish Polar Metadatabase team meeting, Warsaw
 • 13-15.10.2017 – Polish activities at the Arctic Circle Assembly 2017, Reykjavik, Iceland
 • 19.11.2017 – “Polish Polar Research White Book” editorial team meeting, Warsaw
 • 8 grudnia 2017 – PPC representatives at  the Polar Task Force meeting, Polish Ministry of Foreign Affairs, Warsaw

Strategy for the Polish Polar Research - concept for the years 2017-2027

THE COMMITTEE ON POLAR RESEARCH, PAS AND THE POLISH POLAR CONSORTIUM, AS REPRESENTATIVES OF THE POLISH POLAR SCIENTIFIC COMMUNITY, RECOGNIZE THE NEED FOR CREATING A UNIFIED, COHERENT NATIONAL PROGRAM OF POLAR RESEARCH FOR THE NEXT DECADE.


“Strategy for Polish Polar Research – a concept for the years 2017-2027”

Prepared for broad audience (policy makers, administration, industry, general audience), the Strategy outlines the current state of polar science in Poland and indicates the main areas of future development, taking into account their educational and cognitive importance as well as social and economic utility. It emphasizes Poland’s international position as a developed country that desires to protect the natural resources of our planet. 

Download: pdf

 

 

 

Snow Research Programme in Svalbard

Publications: 

 • Sobota, I., 2017. Selected problems of snow accumulation on glaciers during longterm studies in north-western Spitsbergen, Svalbard. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 99(2)
 • Kępski, D., Luks, B., Migała, K, Wawrzyniak, T., Westermann, S., Wojtuń, B., 2017. Terrestrial Remote Sensing of Snowmelt in a Diverse High-Arctic Tundra Environment Using Time-Lapse Imagery, Remote Sensing, 9(7), 733 
 • Laska, M., Barzycka, B., Luks, B., 2017. Melting Characteristics of Snow Cover on Tidewater Glaciers in Hornsund Fjord, Svalbard, Water, 9(10), 804
 • Opała-Owczarek, M., Pirożnikow, E., Owczarek, P., Szymański, W., Luks, B., Kępski, D., Szymanowski, M.,
 • Wojtuń, B., Migała, K., 2018. The influence of abiotic factors on the growth of two vascular plant species (Saxifraga oppositifolia and Salix polaris) in the High Arctic. CATENA, 163, 219 – 232 

Grants: 

 • Founding for the National Science Centre OPUS 13 project “Zmiany lodowców północno-zachodniego Spitsbergenu jako wskaźnik współczesnych przeobrażeń zachodzących w kriosferze”, Ireneusz Sobota (Nicolaus Copernicus University in Toruń).
 • Fieldwork – INTERACT Transnational Access project “The Importance Of Cryptogams In The Primary Succession Process On Glacier Forelands In Svalbard” (CRYPTOGAM), Paulina Wietrzyk (Jagiellonian University)
 • SIOS Pilot call (SEES and ACCESS) SnowNet group (PI: Jean-Charles Gallet, Norwegian Polar Institute, Norway; Co-PI’s: Bartłomiej Luks, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Poland; Andrea Spolaor, CNR-IDPA, Italy; Catherine Larose, University of Lyon, France/IPEV; Mats Björkman, University of Gothenburg, Sweden; Chris Borstad, The University Centre in Svalbard, Svalbard, Norway): “Snow Observation in Svalbard (SOS)”
 • SSF Svalbard Startegic Grant “Svalbard Snow Network” workshop, Longyearbyen, attended by Bartłomiej Luks (Institute of Geophysics, PAS) and Krystyna Kozioł (Pedagogical University in Kraków).

Arctic Circle Assembly 2017

W kongresie Arctic Science Summit Week (ASSW) 2017 w Pradze, który odbył się w dniach 31 marca – 7 kwietnia 2017, uczestniczyło w sumie 708 osób, reprezentujących instytucje z 28 państw.

Clarion Congress Hotel Prague – venue. Foto: Marta Chmielewska

Polska delegacja, licząca 80 osób, znalazła się na drugim miejscu pod względem liczby uczestników, po Stanach Zjednoczonych. Warto zaznaczyć, iż znaczną jej część stanowili młodzi naukowcy.

W 28 naukowych sesjach tematycznych wygłoszono:

 • 267 referatów (w tym 25 wygłoszonych przez reprezentantów z Polski),
 • 222 postery (w tym 42 zaprezentowanych przez Polaków).

Książka abstraktów w wersji pdf dostępna jest na stronie konferencji: http://www.assw2017.eu/files/assw2017-abstract-book.pdf.

W ramach sesji posterowej przeprowadzony został konkurs na najlepszy poster autorstwa młodych naukowców. Kilkoro polskich uczonych weszło w skład jury. Więcej informacji o konkursie: http://apecs.is/news/apecs-news/1766-assw-early-career-poster-award-winners.html.

 

W trakcie ASSW 2017, poza konferencją naukową, odbył się szereg spotkań i warsztatów, w tym:

 • posiedzenie Rady International Arctic Science Committee (IASC Council),
 • spotkania Grup Roboczych International Arctic Science Committee (IASC Working Groups),
 • warsztaty dla młodych naukowców “Inter-disciplinary coordination and multi-stakeholder cooperation through the notion of ‘boundary objects’”, organizowane przez Association of Polar Early Career Scientists (APECS) (http://apecs.is/events/past-event-highlights/event-highlights-2017/assw-2017.html),
 • warsztaty dotyczące projektu Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC) (http://www.mosaicobservatory.org/). 

Dr hab. Michał Łuszczuk (pośrodku), delegat Polski do Rady IASC. Foto: archiwum IASC.

W Radzie IASC Polskę reprezentował dr hab. Michał Łuszczuk (UMCS), Sekretarz Naukowy Komitetu Badań Polarnych PAN, który zastąpił ustępującego po ponad 10 latach prof. dr hab. Jacka Janię.
Składamy serdeczne podziękowania Profesorowi Jani za ogromne zaangażowanie w promowanie polskiej nauki polarnej oraz działalność na rzecz międzynarodowej i międzydyscyplinarnej współpracy uczonych. Doktorowi Łuszczukowi życzymy powodzenia!

Prof. Jacek Jania, Przewodniczący Centrum Studiów Polarnych oraz dr Susan Barr, Prezydent IASC, podpisują porozumienie o współpracy. Foto: archiwum IASC.

 

W trakcie posiedzenia Rady IASC podpisane zostało porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) pomiędzy Centrum Studiów Polarnych oraz Komitetem Badań Polarnych PAN a IASC. Porozumienie przedłuża funkcjonowanie polskiej sekcji Sekretariatu IASC do końca roku 2018.

 

Zadaniem polskiej sekcji Sekretariatu IASC jest koordynowanie Programu Stypendialnego IASC (IASC Fellowship Program) oraz innych form wspierania młodych naukowców. Więcej informacji na temat udziału stypendystów IASC w ASSW 2017 na stronie: https://www.polarknow.us.edu.pl/iasc/. Szczegółowe informacje o IASC Fellowship Program: http://iasc.info/capacity-building/fellowship.

Rada IASC. Foto: archiwum IASC.

 

 

W przyszłym roku ASSW odbędzie się w Davos (Szwajcaria), w ramach wspólnej konferencji SCAR i IASC POLAR 2018 (http://www.polar2018.org/). 


Polska reprezentacja na ASSW 2017. Foto: P. Łepkowski

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Upcoming event: XXXVII Polar Symposium, Poznań, Poland, 8-10.06.2018


Polskie Konsorcjum Polarne zostało współorganizatorem XXXVII Sympozjum Polarnego, które odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2018, na Wy-dziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

Temat konferencji “Polar Change – Global Change”, podkreśla znaczenie ba-dań polarnych w rozpoznaniu przyczyn i mechanizmów zmian globalnych klimatu.
Sympozjum będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi kierunkami badań realizowanymi w obszarach polarnych, a także do dyskusji fundamentalnych zagadnień mechanizmu kształtowania i rozwoju obszarów polarnych i ich miejsca w współczesnym rozwoju świata.

XXXVII Sympozjum Polarne organizowane jest przez:

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych;
 • Komitet Badań Polarnych PAN;
 • Klub Polarny PTG;
 • Polskie Konsorcjum Polarne;
 • Stację Polarną UAM „Petuniabukta”;
 • Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

 

 

Activities of the Polish Polar Consortium in the year 2015

Timeline
 • 27 February, Sosnowiec – II Board and Executive Committee Meeting
 • 23 June, Warsaw– I meeting of the Polish Polar Metadatabase Working Group
 • 16 July, Warsaw– working meeting of the Executive Comittee and Secretariat
 • 1-4 September 2015, Sosnowiec – SSF workshop ‘Taking the next step in Svalbard snow research’ (patronage of the PPC)
 • 14-15 October, Sosnowiec – kick-off meeting of the ‘Polish Snow Research Program in Svalbard’ (patronage of the PPC)
 • 23-24 November 2015, Warsaw– II meeting of the Polish Polar Metadatabase Working Group
 • 28 November, Toruń – new exhibition of the PPC Partner Institutions presented at the Jubilee of 40th Anniversary of the Nicolaus Copernicus University Polar Station.
 • 2 December, Warsaw – open workshop on the Polish National Program of Polar Research
 • 7 December, Warsaw– III Board and Executive Committee Meeting
Current initiatives
Representatives at conferences and meetings
 • EU-PolarNet – kick-off meeting, 10-12.03.2015, Bremerhaven, Germany – PPC President, Agnieszka Kruszewska
 • ASSW 2015, 23-30 April, Toyama, Japan – prof. dr hab. Piotr Głowacki, prof. dr hab. Jacek Jania, dr Maja Lisowska, mgr Elżbieta Majchrowska, prof. dr hab. Krzysztof Migała, prof. dr hab. Waldemar Walczowski, prof. dr hab. Wiesław Ziaja.
 • Arctic Circle Assembly, 16-18.10.2015, Reykjavik, Island – prof. dr hab. Wiesław Ziaja, prof. dr hab. Piotr Głowacki.
 • SSF Workshop ‘Taking the next step in Svalbard snow research’, 1-4.09.2015, Sosnowiec, Poland – mgr Elżbieta Majchrowska.

Polish representation at ASSW 2015 (photo: archive of W. Ziaja)

Participants of the SSF Workshop ‘Taking the next step in Svalbard snow research’

Information, promotion
 • improvement of the PPC website https://www.pkpolar.pl/
 • new exhibition of the PPC Partner Institutions (financial support: Centre for Polar Studies)
 • promotional materials (download here)
 • promotion during field expeditions (acknowledgements: Dr. Mateusz Strzelecki, University of Wrocław).