EXECUTIVE COMMITTEE of the POLISH POLAR CONSORTIUM

President: mgr Agnieszka Kruszewska (Institute of Biochemistry and Biophysics PAS)
Vice-President: prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Jagiellonian University)
Vice-President: dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

Liason Officer, University of Silesia-Polish Polar Consortium: prof. dr hab. Jacek Jania (University of Silesia)

 

BOARD of the POLISH POLAR CONSORTIUM – DELEGATES

University of Silesia: prof. dr hab. Jacek Jania, dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ
Jagiellonian University: prof. dr hab. Wiesław Ziaja, dr hab. Michał Węgrzyn
Adam Mickiewicz University: prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński, dr hab. Marek Ewertowski
Maria Curie Skłodowska University in Lublin: dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS, dr  hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS
Nicolaus Copernicus University in Toruń: prof. dr hab. Rajmund Przybylak, dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
University of Wrocław: prof. dr hab. Krzysztof Migała, dr hab. Marek Kasprzak
Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences: prof. dr hab. Marek Lewandowski, mgr Krzysztof Otto
Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences: prof. dr hab. Waldemar Walczowski, prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
Gdynia Maritime University: prof. AM dr inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki
Polish Geological Institute, National Research Institute: prof. dr. hab. Jerzy Nawrocki , dr Szymon Ostrowski
Gdańsk University of Technology: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, dr hab. Katarzyna Jankowska
Uniwersytet of Łódź: prof. dr hab. Jacek Siciński,  dr hab. Krzysztof Pabis, prof. UŁ
Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences: mgr Agnieszka Kruszewska, dr hab. Robert Bialik
Warsaw University of Technology: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW dr hab. inż. Paweł Bylina, prof. PW 
Institute of Paleobiology, Polish Academy of Sciences: prof. dr hab. Wojciech Majewski, dr hab. Błażej Błażejowski