Uniwersytet Jagielloński Jagiellonian University in Kraków Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Institute of Oceanology PAS, Sopot
 Uniwersytet Śląski University of Silesia in Katowice – Leader Institution Akademia Morska w Gdyni Gdynia Maritime University
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Adam Mickiewicz University, Poznań Państwowy Instytut Geologiczny PAN w Warszawi

Polish Geological Institute –

National Research Institute

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Maria Curie-Skłodowska University, Lublin Politechnika Gdańska w Gdańsku Gdańsk University of Technology
 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Jan Kochanowski University in Kielce Uniwersytet Łódzki w Łodzi  University of Łódź
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nicolaus Copernicus University in Toruń Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Institute of Biochemistry

and Biophysics PAS, Warsaw

 Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu University of Wrocław Politechnika Warszawska w Warszawie Warsaw University of Technology
 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie Institute of Geophysics PAS, Warsaw Politechnika Warszawska w Warszawie  Institute of Paleobiology PAS, Warsaw